How to write a scientific article

ec-09-redaccion-cientifica_portada1

Notebook Redacción científica en biomedicina: Lo que hay que saber

 

 

Courses accredited by the Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (Catalan Council for the Ongoing Training of Health Professions). Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Ongoing Training Commission of the National Health System) with 2.3 credits (09/017507-MD)

acreditacio

Com redactar un article científic: Coming soon

Com redactar un article científic: Coming soon

Les publicacions són el resultat palpable i avaluable de l’activitat científica i com a tals formen part del p...

Secured By miniOrange