Skip to content

Avís legal

Aquest Avís Legal (en endavant, “l’Avís Legal”) regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del domini www.fundacioesteve.mortensen.cat i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”). En cas de no estar d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Mitjançant l’acceptació d’aquest Avís legal l’Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i accepta tot allò aquí exposat
 2. Que és major d’edat
 1. Informació general del Lloc Web

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem de les dades següents:

               FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE

               Passeig de la Zona Franca, 109

               E-08038 Barcelona

               Tel. : +34 93 433 53 20

               Correu electrònic: fundacion@fundacioesteve.mortensen.cat

               Inscrita amb el número 118 en el Registre de Fundacions del Ministerio de Educación y Ciencia

               NIF: G-08793135

El domini fundacioesteve.mortensen.cat ha estat comunicat al Registre de Fundacions, en data 24 de setembre de 2003.

 1. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït tret del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 1. Només d’utilització del Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc Web, els seus continguts o els serveis que es presenten a través d’aquest Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de la normativa citada, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi del mateix per part d’altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es troben en el Lloc Web i a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals la Fundació presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes o serveis esmentats.

De la mateixa manera, l’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls “ActiveX” o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Fundació o de tercers.

Les dades personals recollides en els formularis o altres documents de sol·licitud d’informació seran tractats per part de la Fundació de conformitat amb allò establert en la política de privadesa. En el cas de formularis de registre, accés o altres formularis o documents similars, l’Usuari es compromet a proporcionar les dades sol·licitades de forma precisa, veraç, completa i actualitzada. Altrament, la Fundació podrà, depenent del cas, denegar el registre o l’accés a l’Usuari, o denegar el servei específic sol·licitat.

 1. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris o fins i tot instruments de cerca que permetin l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, la Fundació només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a la Fundació.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats por pressuposar la formalització d’acords entre la Fundació i els responsables o titulars dels mateixos, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part de la Fundació. Llevat que s’indiqui expressament el contrari, la Fundació no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys o perjudicis que aquests puguin produir a l’Usuari o a qualsevol tercer.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web entenent per aquests, a títol merament enunciatiu però no exhaustiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i demés continguts audiovisuals i sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació o de tercers llicenciadors, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials i demés signes distintius publicats en el Lloc Web són titularitat de la Fundació o de tercers cedents i/o llicenciadors, sense que es pugui entendre cedit a l’Usuari cap dret sobre els mateixos.

 1. Contrasenya

L’usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya per accedir al seu compte, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar del seu ús indegut, així com la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts del Lloc Web realitzat sota la seva contrasenya es reputaran realitzats per l’Usuari.

 1. Queixes, reclamacions i sol·licituds d’informació

L’Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d’informació a la Fundació, utilitzant qualsevol de les vies següents:

 1. Enviant un escrit a Passeig de la Zona Franca, 109. 4a planta. 08038 – Barcelona.
 2. Enviant un correu electrònic a l’adreça fundacion@fundacioesteve.mortensen.cat.
 3. Trucant al telèfon 94 433 53 20 en horari de 9:00 a 17:00 hores de dilluns a divendres excepte festius.
 1. Nul·litat o ineficàcia de les clàusules 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, substituint aquest Avís Legal en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís Legal es regirà o interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de controvèrsia, l’Usuari pot optar per interposar la seva demanda davant dels Jutjats o Tribunals que corresponguin al seu domicili.Termes d’ús

La Fundació Dr. Antoni Esteve (d’ara endavant Fundació) és la institució titular d’aquest web. Tret que s’indiqui el contrari, la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts d’aquest web corresponen a la Fundació.

És intenció de la Fundació oferir a tota hora una informació certa i actualitzada. Per això, compta amb l’assessorament de professionals de la ciència i la medicina com Josep-Eladi Baños (Col·legiat 16.267 pel Col·legi de Metges de Barcelona especialitzat en farmacologia clínica), Elena Guardiola Pereira (Col·legiada 19.715 pel Col·legi de Metges de Barcelona especialitzada en Medicina del treball) o Esteve Fernández Muñoz (Col·legiat 27.125 pel Col·legi de Metges de Barcelona especialitzat en Medicina preventiva i Salud Pública). Tanmateix, aquesta informació pot contenir incorreccions tècniques o errors tipogràfics.

La informació proporcionada en aquest lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

Les publicacions de la Fundació que s’inclouen al web recullen l’opinió dels autors respectius, per la qual cosa la Fundació no s’identifica necessàriament amb el seu contingut.

En cap cas la Fundació no serà responsable de qualsevol dany per la pèrdua d’ús, de dades o de beneficis, com a conseqüència de la visualització, la utilització del programari, documents, informació o serveis, en general, disponibles en aquest web.

Enllaços

En aquest web s’ofereix una selecció d’enllaços amb altres webs de tercers, el contingut del qual pot variar, de manera molt ràpida, per les característiques inherents a Internet. Per tant, la Fundació no es fa en cap cas responsable de les informacions, serveis i contingut en general dels webs de tercers que s’esmenten.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquest web (incloent-hi, amb caràcter enunciatiu i no exclusiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la Fundació, excepte si s’hi indica el contrari, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intelolectual i industrial, entre d’altres.

Per tant, el contingut no pot ésser objecte de cap manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de l’Usuari o de tercers, ja sigui de manera total o parcial, sense l’autorització expressa per part de la Fundació, llevat que s’hi indiqui el contrari.

Les marques, rètols, signes distintius i logos de la Fundació que apareixen al web són titularitat de laFundació i es troben registrats degudament.

Copyright © Fundació Dr. Antoni Esteve. Tots els drets reservats.

Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola, i en són competents exclusivament els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.