Nous mecanismes de regulació i senyalització intracel·lulars

La Fundació Dr. Antoni Esteve, juntament amb la Societat Catalana de Farmacologia, van inaugurar el curs 1999-2000 d’aquesta última amb la conferència Nuevos mecanismos de regulación y señalización intracelulares. La ponència va ser a càrrec del professor Federico Mayor, Jr., del Departament de Biologia Molecular i Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) de Madrid.… 1999

6è Premi: Choline kinase inhibitors as novel approach for antiproliferative drug design

El sisè premi d’investigació que la Fundació Dr. Antoni Esteve concedeix al millor treball d’investigació farmacològica es va concedir a Juan Carlos Lacal i el seu equip de col•laboradors per la publicació, el 1997, de l’estudi Choline Kinase inhibitors as a novel approach for antiproliferative drug design, a la revistaOncogene. L’aportació d’aquests científics de l’Institut d’Investigacions… 1999

Modelos experimentales de patologia infecciosa

Els models experimentals en patologies infeccioses com l’endocarditis o la pneumònia són algunes de les aportacions a aquesta taula rodona que es va celebrar el 12 de maig de 1999 a Barcelona i que va coordinar el Dr. Josep Maria Miró, del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona. Tot allò que… 1999

Educación sanitaria: información al paciente sobre los medicamentos

Com facilitar al màxim la informació sobre el medicament que consumeix el pacient i com millorar la comprensió de la seva posologia, efectes secundaris, etcètera, va ser l’objectiu principal d’aquesta taula rodona celebrada l'any 1999 sobre educació sanitària. Per tal de dur-ho a terme, diversos professionals involucrats en la dispensació i prescripció de medicaments van… 1999