Interaccions entre Farmacologia, Atenció Sanitària i Salut Pública (2006)

A finals de 2005, The Lancet publicava un estudi en què es confirmava que l’ús de betabloquejants en el tractament de la hipertensió arterial augmenta el risc de ictus i en el qual es qüestionava la seva efectivitat com a teràpia de primera elecció en comparació amb altres antihipertensius. Aquesta publicació va trastocar els fonaments d’un tractament fins aleshores…

2006