SB-COB - 3ª edición - Palma de Mallorca, 19 y 20 de abril de 2007

3a edició – Palma de Mallorca, 19 i 20 d’abril de 2007

Quan parlem en públic, només el 15 % del que arriba a la nostra audiència correspon a les paraules que pronunciem. En canvi, més de la meitat de la informació que retenen els oients es refereix a la comunicació no verbal. I és que la postura, els gestos, les mirades que un realitza un conferenciant poden… 2007