7a edició – Salamanca, 13 i 14 de maig de 2014

Els professionals biomèdics necessiten habilitats per comunicar de manera efectiva ja sigui a l’hora d’escriure com de presentar els seus resultats de forma oral. Tanmateix, molts d’ells no reben una formació específica en matèria de comunicació. Per altra banda, l’anglès segueix estant la llengua vehicular de la comunitat científica internacional i tot i que els…

2014

La falta de equilibrio entre sexos perjudica la salud

EEUU anuncia que a partir de octubre incluirá el requisito de que los animales empleados en investigaciones biomédicas tengan una representación adecuada de ambos sexos para obtener mejores resultados en su aplicación a humanos DANIEL MEDIAVILLA / NOTICIA MATERIA El alcohol es una de las sustancias más conocidas que afecta de forma distinta a hombres…