Células madre con memoria: el futuro contra el cáncer

Científicos italianos demuestran la utilidad terapéutica de un nuevo tipo de células inmunitarias Las “células madre T de memoria” subsisten al menos 12 años en los pacientes JAVIER SAMPEDRO / NOTICIA MATERIA El sueño de destruir el cáncer con células del sistema inmune programadas para atacar a los tumores ha dado un paso de gigante.…

8a edició – Barcelona, 2 i 3 de febrer de 2015

Els professionals biomèdics necessiten habilitats per comunicar de manera efectiva ja sigui a l’hora d’escriure com de presentar els seus resultats de forma oral. Tanmateix, molts d’ells no reben una formació específica en matèria de comunicació. Per altra banda, l’anglès segueix estant la llengua vehicular de la comunitat científica internacional i tot i que els…