A voltes amb allò saludable

GONZALO CASINO / @gonzalocasino / gcasino@escepticemia.com / www.escepticemia.com Sobre l’etiquetatge de salut en els aliments i el sentit i ús de les paraules Què és un aliment “saludable”? Quins productes mereixen portar aquesta etiqueta? Què significa exactament? El que en principi sembla fàcil de respondre, no ho és tant si es consideren les implicacions d’aquesta etiqueta i la seva utilitat…

2018