Brasers assassins i canaris salvadors

La crisi i el preu de la llum han fet que a molts pobles s’hagi tornat a l’ús del braser de picó, que, si s’utilitza en una habitació mal ventilada, origina CO i pot causar intoxicacions ADELA MUÑOZ PÁEZ | Article original Amb l’hivern  arriben les nevades, obren les estacions d’esquí i les carreteres del nord es…

2019