Contrainformació

GONZALO CASINO / @gonzalocasino / gcasino@escepticemia.com / www.escepticemia.com Sobre la selecció informada i responsable d’imatges per a temes de salut Buscar una fotografia en un banc d’imatges és sovint una excursió descoratjadora que comença o acaba als confins de la vida real. Si es busquen imatges amb persones, és fàcil trobar situacions i tipus humans que no mostren allò que…

2022