A més de les seves activitats fixes, la Fundació Dr. Antoni Esteve participa en altres projectes en col•laboració amb altres institucions. Són activitats que, tot i que no es plasmen en la bibliografia habitual solen publicar-se en un altre tipus de suport per tal d’assegurar la seva divulgació. Aquest apartat inclou, a més de les col·laboracions especials i altres activitats, les presentacions oficials de diferents publicacions de la Fundació i cursos organitzats amb diferents universitats.

Science Café on transplants

Llegir Més

Cafè Científic sobre Al·lèrgies

Llegir Més

Cafè Científic sobre Vacunes

Llegir Més

Cafè Científic sobre Autoinmunitat

Llegir Més

Presentació Els misteris del sistema immunitari. Com protegeix el nostre cos

Llegir Més