A més de les seves activitats fixes, la Fundació Dr. Antoni Esteve participa en altres projectes en col•laboració amb altres institucions. Són activitats que, tot i que no es plasmen en la bibliografia habitual solen publicar-se en un altre tipus de suport per tal d’assegurar la seva divulgació. Aquest apartat inclou, a més de les col·laboracions especials i altres activitats, les presentacions oficials de diferents publicacions de la Fundació i cursos organitzats amb diferents universitats.

Fòrum de professorat de salut pública

Llegir Més

Altres activitats

Llegir Més

La Fundació, reconeguda per la seva tasca de divulgació de les dones científiques

Llegir Més