A més de les seves activitats fixes, la Fundació Dr. Antoni Esteve participa en altres projectes en col•laboració amb altres institucions. Són activitats que, tot i que no es plasmen en la bibliografia habitual solen publicar-se en un altre tipus de suport per tal d’assegurar la seva divulgació. Aquest apartat inclou, a més de les col·laboracions especials i altres activitats, les presentacions oficials de diferents publicacions de la Fundació i cursos organitzats amb diferents universitats.

Curs Comunicación e incidencia política en epidemiología y salud pública. Los documentos Policy Brief como herramientas para la traslación del conocimiento

Llegir Més

La Fundació, en el curs d’estiu de la UCLM El cómic cómo como herramienta de divulgación y comunicación científica

Llegir Més

Curs Els Juliols de la UB sobre sèries i novel•les mediques i científiques

Llegir Més

Presentació a l’Institut d’Estudis Catalans del tom sobre Història de la medicina de l’Enciclopèdia de Menorca

Llegir Més

Beques Fundació Dr. Antoni Esteve per a traducció biosanitària 2018

Llegir Més

Presentació del llibre Pharmacological basis of asthma and allergy al Colegio de Médicos de Salamanca

Llegir Més