Quan parlem en públic, només el 15 % del que arriba a la nostra audiència correspon a les paraules que pronunciem. En canvi, més de la meitat de la informació que retenen els oients es refereix a la comunicació no verbal. I és que la postura, els gestos, les mirades que un realitza un conferenciant poden dir molt més sobre el seu estat d’ànim que les paraules.

Aquests cursos que organitza la Fundació Dr. Antoni Esteve sobre com realitzar presentacions orals en biomedicina pretenen abordar tots els aspectes que afecten directament a la seva bona execució. No només basta amb una bona selecció dels continguts, amb una exposició clara i ordenada de les dades, amb tenir un bon suport audiovisual. Tot això resulta insuficient si no s’acompanya amb una bona dicció, un contacte visual, una postura correcta o una bidireccionalitat amb la nostra audiència.

Per aquest motiu, aquesta quarta edició celebrada el 24 i 25 de maig de 2007 a Granada, ha tornat a comptar amb la presència de quatre professors que combinen les dues facetes. Per una banda, la metgessa de família Elena Muñoz i la catedràtica de Farmacologia Maria Isabel Martínvan oferir les claus que tot científic ha de tenir en compte per a una bona presentació científica. Per l’altra banda, dos actors professionals, Àlex Mañas i Aina Clotet, van ser els encarregats d’aportar alguns dels trucs que garanteixen una bona expressió vocal i corporal.

Durant dues jornades, el curs combina la teoria amb la necessària posada en pràctica. Per això, els 25 alumnes van haver d’enfrontar-se a diferents exercicis que posaven a prova la seva capacitat comunicativa. L’objectiu: perfeccionar el moviment de les mans i la postura corporal, treure el màxim rendiment a la mirada, millorar la capacitat d’improvisació, resoldre les situacions incòmodes, etcètera.

És a l’última sessió del curs, que consisteix en executar una presentació de deu minuts, on cadascun dels alumnes ha de dur a la pràctica tots els coneixements adquirits durant les hores prèvies. És on s’evidencia que en una exposició intervenen molts factors, des de la mida o el color de les lletres d’una diapositiva fins a la velocitat o el volum de veu. Però si una cosa queda clara és que la primera norma que cal aplicar, sobretot quan enfrontar-se a un auditori comporta un desgast psicològic important, és la confiança en un mateix.