Amb l’objectiu de revisar de forma actualitzada els aspectes principals a tenir en compte durant l’avaluació de protocols d’investigació clínica oncològica, la tercera edició d’aquests seminaris va tenir lloc el pasta 31 de març a l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla de Santander

Dos professors experts en la matèria i membres en actiu de CEIC van ser els encarregats d’impartir les sessions teòriques, els seus debats posteriors i una pràctica final d’avaluació d’un protocol real. Per una banda, Mª Ángeles de Cos, del Servei de Farmacologia Clínica del Hospital Marqués de Valdecilla i membre del CEIC de la Comunitat de Cantàbria. Per l’altra,Manuel J. Valladares, del departament d’Oncologia Mèdica del Complex Hospitalari Juan Canalejo de La Corunya i membre del comitè científic i executiu del Grupo Español de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) i de les societats espanyola (SEOM) i europea (ESMO) d’oncologia.