Els professionals biomèdics necessiten habilitats per comunicar de manera efectiva ja sigui a l’hora d’escriure com de presentar els seus resultats de forma oral. Tanmateix, molts d’ells no reben una formació específica en matèria de comunicació.

Per altra banda, l’anglès segueix estant la llengua vehicular de la comunitat científica internacional i tot i que els professionals biomèdics espanyols s’esforcen en aprendre l’anglès, sovint no tenen els coneixements específics de l’anglès científic, tan necessari per expressar les seves idees de forma clara.

Amb l’objectiu d’unir ambdues necessitats, va néixer aquest Seminari de formació, l’objectiu del qual és ajudar els alumnes a començar a millorar el seu anglès científic. El curs introdueix alguns conceptes bàsics subjacents a la comunicació científica oral i escrita i dóna als participants l’oportunitat de posar en pràctica la teoria en un ambient relaxat obert a la discussió i al feedback. Finalment, també s’introdueixen algunes eines i consells per a que l’estudiant pugui continuar amb el procés d’aprenentatge un cop finalitzat el curs.

La primera edició de Scientific communication: Getting started Writing & Speaking va comptar amb la participació especial de Fernando A. Navarro, autor del Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina(2005) i de Traducción y lenguaje en medicina (2007). Els seus coneixements sobre el llenguatge científic van servir per abordar aspectes com els falsos amics i la influència del grec i del llatí en l’anglès.

L’expert en traducció mèdica es va unir així a la que serà la parella docent de les pròximes edicions del curs. Per una banda, Brian McCarthy, director de teatre i assessor de comunicació de diverses empreses i científics, s’encarregà dels aspectes relacionats amb la presentació oral dels resultats, mentre que John Giba, coautor de Inglés médico y sanitario(2010) i Preparing and delivering scientific presentations (2011), es va centrar en les peculiaritats de la redacció científica en anglès.

Aquesta primera edició del curs va tenir lloc a Madrid el 6 i 7 de febrer de 2013 passats i va comptar amb la col•laboració de la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica. La Fundació Dr. Antoni Esteve vol agrair especialment a Aurelio Ariza per fer possible aquesta col•laboració.