Després de set edicions en diferents parts de la geografia espanyola, aquests cursos sobre redacció d’articles científics van tornar a la ciutat de Barcelona els passats 22 i 23 de febrer per celebrar la seva vuitena entrega. En aquesta ocasió, el seminari de formació va tenir lloc a la seu de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball i va comptar amb la participació d’uns trenta-cinc alumnes, procedents de diferents zones geogràfiques i trajectòries professionals.

El curs va seguir la mateixa fórmula dels seus precedents. Dues jornades de treball en què es combinen teoria amb exercicis pràctics i una alta dosi de participació. Un objectiu: donar a conèixer les tècniques i habilitats bàsiques per a escriure i publicar articles científics en ciències de la salut. I dos professors amb una àmplia experiència en edició biomèdica: Esteve Fernández, director de Gaceta Sanitaria i investigador de l’Institut Català d’Oncologia, i Ana M. García, directora d’Archivos de Prevención de Riesgos Laborales i professora titular del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València.