L’Espai Europeu d’Educació Superior, més conegut com a Pla Bolonya, suposa un gran repte per als professors universitaris. El nou sistema col•loca l’estudiant al centre del procés d’ensenyament, posant èmfasi en un aprenentatge autodirigit on l’alumne és el protagonista i no un simple receptor passiu del coneixement. Els nous mètodes docents, entre els quals es troba l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), exigeixen una participació activa de l’estudiant, de manera que pugui familiaritzar-se el més aviat possible amb situacions problemàtiques com les que trobarà en el seu futur professional.

La Fundació Dr. Antoni Esteve va posar en marxa el 29 i 30 de març de 2011 passats a Las Palmas de Gran Canària la desena edició d’aquest Seminari de formació destinat a totes aquelles persones interessades en l’ABP, una de les metodologies que millor encaixa en la nova directiva europea sobre educació universitària. Les sessions de treball van tenir lloc a l’Hospital Unviersitari de Gran Canària Dr. Negrín i van comptar amb la coordinació de Juan José RodrigoPedro Rodríguez i María Ángeles Saavedra.

Dos professors estretament vinculats a l’ABP es van encarregar de conduir les dues jornades del curs. Luis Branda és catedràtic i professor emèrit de la facultat de Medicina de la McMaster University (Hamilton, Canadà), bressol del Problem Based Learning. Durant els últims 25 anys s’ha dedicat quasi per complet al desenvolupament de diversos aspectes de l’educació de professionals i ha estat consultor de diferents institucions, entre elles l’Organització Mundial de la Salut. Actualment, treballa a la Unitat d’Innovació Docent de la Universitat de Girona.

Rosa Maria Torrens va ser professora de l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron de Barcelona i des del 2001 fins al 2009 va participar en la implementació del currículum integrat amb l’ABP en la docència d’infermeria. Ha publicat diferents llibres i articles i el 1998 va rebre el Premi Sant Jordi a la Sanitat i a la Cultura Catalanes.