Els professors s’enfronten a un nou repte amb l’entrada de l’Espai Europeu d’Educació Superior. El nou sistema col•loca l’estudiant en el centre del procés d’ensenyament, posant-hi l’èmfasi en un aprenentatge autodirigit en què l’alumne és el protagonista i no un simple receptor passiu del coneixement. En aquest sentit, els nous mètodes docents exigeixen una participació activa de l’estudiant, de forma que pugui familiaritzar-se el més aviat possible amb les situacions problemàtiques de la seva futura activitat professional.

La Fundació Dr. Antoni Esteve i la recent facultat de medicina de la Universitat de Girona, amb la coordinació del seu degà, Ramon Brugada, van posar en marxa el 24 i 25 de març de 2009 passats la quarta ediciódel Seminari de formació destinat a totes aquelles persones que volen introduir-se en l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), una de les metodologies d’aprenentatge que més encaixen amb la nova directiva sobre educació superior.

El punt de partida de l’ABP és una situació problemàtica que permet a l’alumne desenvolupar hipòtesis explicatives, identificar necessitats d’aprenentatge per tal de comprendre millor el problema i assenyalar els principis que es relacionen amb el coneixement adquirit i que es poden aplicar en altres situacions. L’ús de l’ABP en petits grups s’ha demostrat molt efectiu en el desenvolupament d’habilitats de treball en equip.

Dos professors estretament vinculats a l’ABP van ser els encarregats de conduir les dues jornades de treball. Luis Alberto Branda és catedràtic i professor emèrit de la facultat de Medicina de la McMaster University (Hamilton, Canadà), bressol del Problem Based Learning. En els darrers 25 anys s’ha dedicat quasi en exclusivitat al desenvolupament de diversos aspectes de l’educació de professionals i ha estat consultor de diferents institucions com ara l’Organització Mundial de la Salut.

Rosa Maria Torrens és professora de l’Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron de Barcelona i des de 2001 fins a l’actualitat participa en l’implementació del currículum integrat amb l’ABP a la docència d’infermeria. Ha publicat diversos llibres i articles i el 1998 va rebre el Premi Sant Jordi a la Sanitat i la Cultura Catalanes.