El Dr. Graham Darby, del Departament de Ciència Molecular de The Wellcome Foundation a la localitat de Beckenham d’Anglaterra, va presentar la setena conferència anual de la Fundació Dr. Antoni Esteve: Current and future possibilities in the treatment of aids with antiviral agents. Va tenir lloc a la Reial Acadèmia de Farmàcia el dia 10 de maig de 1990 i els seus continguts es van publicar amb el títol Prospects for the therapy of HIV (Rev Farmacol Clin Exp 1990; 177-184). El Dr. Darby és reconegut mundialment com un expert en el camp dels herpesvirus, i particularment en el que fa referència als mecanismes de resistència als medicaments antivirals.