La Fundació Dr. Antoni Esteve va participar en la 1a Reunió de Residents d’Anestesiologia, organitzada per la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor i que va tenir lloc el passat 4 de maig de 2012 a l’Hotel Torre Catalunya de Barcelona, amb la presentació de les aportacions en formació mèdica que du a terme aquesta institució. Després de fer un repàs de les diferents opcions formatives que es poden trobar els estudiants un cop finalitzada la carrera, Fèlix Bosch, director de la Fundació Dr. Antoni Esteve, presentà el seu ventall de Seminaris de formació, que abasten alguns d’aquells continguts que no solen formar part dels estudis oficials i que compten amb el recolzament de diferents publicacions i institucions col•laboradores.

Presentació de la Fundació Dr. Antoni Esteve