La conferència inaugural del curs 1992-1993 de la Societat Catalana de Farmacologia, amb la col•laboració de la Fundació Dr. Antoni Esteve va ser a càrrec del professor José L. López Barneo, del Departament de Fisiologia Mèdica i Biofísica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Sevilla. El tema: Canales iónicos: participación en la fisiología celular e implicaciones farmacológicas. Va tenir lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears el 26 d’octubre de 1992.