Els nous avenços en el coneixement de les bases moleculars i cel•lulars de la resposta immunitària obren una nova era en el diagnòstic i tractament de les malalties immunomediades. El servei de prevenció de riscos laborals Capresa, dins del seu programa formatiu Aula Ergos i en col•laboració amb la Fundació Dr. Antoni Esteve, organitzà el 14 de juny de 2012 passat a Barcelona les sessions sobre Principis bàsics en immunologia: Malalties immunomediades.

El Nobel de Medicina 2011 concedit a tres immunòlegs pels seus treballs en els mecanismes moleculars de la resposta immune innata, posa de manifest la rellevància del coneixement en la resposta immunològica en el desenvolupament de la medicina del segle XXI. Les noves teràpies immunomoduladores estan revolucionant el tractament de les malalties immunomediades, encara que estan generant un nou conflicte econòmic per la seva inclusió en el sistema sanitari. Alteracions en cadascuna de les molècules que participen en la resposta immunològica són potencials responsables de noves patologies pendents de caracterització.

La jornada va comptar amb el programa següent:

1. Bases Moleculars i Cel•lulars de la Resposta Immunològica
Dr. Jordi Yagüe
Cap del Servei d’Immunologia, Hospital Clínic de Barcelona

2. Disregulació en la Resposta Immune Innata: Malalties antiinflamatòries
Dr. Juan Ignacio Aróstegui
Unitat de Malalties Autoinflamatòries, Hospital Clínic de Barcelona

3. Alteracions en la Resposta Immune Adaptativa: Malalties Autoimmunes
Dr. Manel Juan
Cap de Secció de Immunopatologia, Hospital Clínic de Barcelona

4. Noves Teràpies Biològiques en el tractament de les patologies Immunomediades
Dr. Juan Ignacio Aróstegui i Dr. Manel Juan