La segona edició dels seminaris d’iniciació al funcionament dels Comitès Ètics d’Investigació es va celebrar els dies 12 i 13 de novembre a San Lorenzo de El Escorial. Mitjançant grups de treball i debats, els participants en aquests cursos de formació van discutir sobre els aspectes ètics, metodològics i legals que regulen l’estudi dels fàrmacs en els éssers humans. Els professors Josep-E. Baños, aleshores del Departament de Farmacologia i de Terapèutica de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Inés Galende, Cap de Servei de Regulació Sanitària, van coordinar aquest seminari. El seu objectiu: oferir de forma actualitzada la informació mínima necessària que incumbeix a les funcions dels CEIC, discutir els aspectes més rellevants i exercitar algunes de les habilitats bàsiques implicades en el desenvolupament d’aquesta tasca.