Els dies 16 i 17 de desembre de 2003 se celebrà a Alzira la quarta edició dels seminaris d’iniciació al funcionament dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica. Els professors Josep-E. Baños, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, i Maria Isabel Lucena, del Departament de Farmacologia i Pediatria de la Facultat de Medicina de Màlaga, van ser els coordinadors d’aquest seminari l’objectiu del qual és formar als membres d’aquests comitès que vetllen pel compliment dels aspectes ètics, legals i metodològics que regulen la investigació clínica amb medicaments.