Com a continuació de les dues edicions anteriors celebrades a Sitges i a Múrcia en 2002 i 2003 respectivament, es va celebrar aquesta tercera reunió de Comitès d’Ètica Universitaris a la ciutat de Granada, concretament els dies 2 i 3 de desembre de 2004. El seu objectiu, a més del de consolidar aquest tipus de trobades, va ser el de mostrar moltes de les facetes d’actuació d’aquests comitès com són la filosofia, la legislació, les bones pràctiques o la confidencialitat. Per tal d’aconseguir-ho, es va comptar amb un ampli ventall de persones involucrades directa o indirectament en els comitès universitaris: professors especialistes, tècnics acreditats, becaris, pacients, etcètera.

El programa d’aquesta reunió va començar amb una conferència inaugural a càrrec del catedràtic de Filosofia de la Universitat de Granada Juan José Acero Fernández a propòsit de la relació entre la ciència i l’ètica. Pel que fa als temes d’actualitat, es van plantejar la legislació i els problemes ètics que comporta la investigació amb cèl•lules mare i es va aprofundir en les anomenades bones pràctiques científiques. Per últim, la Universitat de Granada va aportar la experiència de la seva Comissió d’Ètica en Investigació.