Com cada any, el novembre de 2005, va tenir lloc una nova edició de les reunions de comitès d’ètica de les universitats espanyoles. En aquesta ocasió, la trobada es va celebrar a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid i es va contribuir a consolidar aquest tipus de reunions que ja compten amb un total de quatre edicions (Sitges, el 2002; Múrcia, el 2003; Granada, el 2004, i la present a Madrid). La Fundació Dr. Antoni Esteve ha tornat a col•laborar amb aquesta iniciativa l’objectiu últim de la qual és compartir experiències i unificar criteris entre aquests organismes universitaris. En l’edició d’enguany, es va aprofundir tant en la formació universitària com en els procediments de treball i la difusió i comunicació social ètica de la recerca.

Les dues jornades es van inaugurar amb la conferència Diccionario breve para un Comité de Ética para la Investigación, a càrrec del catedràtic de Metafísica Àngel Gabilondo. Mitjançant ponències i taules rodones, es van discutir aspectes com la investigació en humans, la protecció de dades, o l’experimentació amb animals, i altres relacionats amb la comunicació científica, com la comunicació a la societat del compromís ètic de la investigació o l’ètica en els mitjans.

La iniciativa d’aquestes reunions va sorgir el 2002 de la mà del Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de compartir les experiències dels diferents comitès d’ètica universitaris. Per això, les diferents trobades han comptat amb un ampli ventall de persones involucrades directa o indirectament en aquests organismes: professors universitaris especialistes, tècnics acreditats, becaris, pacients, etcètera. Tres anys més tard, sembla que la consolidació d’aquestes reunions anuals està pràcticament assegurada.