ActivitatsOtras actividades

Fèlix Bosch, Fundació Dr. Antoni Esteve. Barcelona. 

Conferència impartida el 19 de novembre de 2019, dins del curs de formació continuada que va organitzar el Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari Puerta del Hierro-Majadahonda de Madrid, sota el títol general de Recerca Clínica en la pràctica assistencial.

La formació és una part fonamental en tot tipus de professió. En entorns que evolucionen ràpidament, com seria el cas del sector biomèdic, la formació adquireix un matís molt més rellevant. Cadascú pot recapacitar sobre la formació que ha rebut durant el grau i el postgrau. Tanmateix, la formació continuada segueix sent una alternativa i una necessitat en funció de cada perfil professional. Habitualment es divideix en aquella més específica i tècnica –de cada especialitat i àrees de treball, enfront de la formació en competències transversals, com seria el cas de la formació en recerca y les seves variants. Dins del bloc de la recerca, però no exclusivament d’ella, una d’aquestes competències transversals a desenvolupar seria la difusió dels resultats. En aquesta presentació es plateja la importància de difondre i divulgar els resultats en l’entorn laboral del professional biomèdic. Les reflexions que es plantegen excedeixen aquest nivell i es podrien aplicar a tot tipus de recerca, així com en àmbits tant assistencials com docents. Es  planteja el marc existent al voltant de la difusió i la comunicació científiques amb les possibles interaccions i els seus protagonistes principals. Es presenten algunes dades i exemples sobre la importància d’escriure en ciència, de saber comunicar i com divulgar cap a una població general. Es descriuen alguns exemples i experiències sobre aquestes àrees de difusió de resultats i es plantegen una sèrie de recomanacions sobre com millorar la formació en aquestes competències. Finalment, es presenta la Fundació Dr. Antoni Esteve com una institució sense ànim de lucre amb més de trenta anys d’experiències de formació en aquest àmbit. A mode conclusió, la formació del professional biomèdic és molt important, tant en competències específiques-tècniques com en competències transversals. Entres aquestes últimes es trobarien les relacionades amb la difusió dels resultats, ja siguin resultats de recerca, de docència o d’assistència. Els professionals de la biomedicina haurien de ser conscients de la importància de divulgar i haurien de ser molt més proactius en formar-se en aquest tipus de competències.

Agraïment

L’autor vol agrair la invitació a les Dres. Belén Ruiz-Antorán, María Concepción Payares i Cristina Avendaño del Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari Puerta de Hierro – Majadahonda de Madrid.

Bibliografia recomanada

  1. Brossard D. Science, its publics and new media: Reflecting on the present and future of science communication. Mètode Science Studies Journal. 2014; 4:193–7.
  2. Brownell SE, Price JV, Steinman L. Science Communication to the General Public: Why we need to teach undergraduate and graduate students this skill as part of their formal scientific training. Journal of Undergraduate Neuroscience Education. 2013; 12(1):6–10.
  3. Diversos autores. Comunicar ciencia en el siglo XXI. Especial 40 aniversario. Investigación y Ciencia. 2016 (octubre):28-37.
  4. Eichna LW. Medical-school education, 1975-1979: a student’s perspective. N Engl J Med. 1980; 303(13):727-34.
  5. Francescutti LP. Información científica en los telediarios. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve. Nº 21. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve, 2010.
  6. Francescutti P, Martínez Nicolás M, Tucho Fernández La información científica en los telediarios españoles (Cuadernos de Investigación nº1). Madrid: Almud Ediciones; 2011.
  7. Francescutti P. Los públicos de la ciencia. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, nº 31; 2014.
  8. Hilgartner S. The Dominant View of Popularization: Conceptual Problems, Political Uses. Social Studies of Science. 1990; 20. 519-39
  9. Hunter P. The communications gap between scientists and public: More scientists and their institutions feel a need to communicate the results and nature of research with the public. EMBO Reports. 2016; 17(11):1513-15.
  10. El científico ante los medios de comunicación. Retos y herramientas para una cooperación fructífera. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, nº 28. Barcelona: Fundación Dr. Antoni Esteve e iRTVE; 2013.

Algunes fonts de referència en comunicació científica

Resum Necesidad de formación en la difusión de resultados biomédicos

Presentació Necesidad de formación en la difusión de resultados biomédicos

Més informació sobre els cursos de la Fundació Dr. Antoni Esteve