ActivitatsOtras actividades

El 65% del personal mèdic i d’infermeria utilitza el català de forma habitual amb els pacients. Independentment de l’idioma inicial, el 73% s’adapta a la llengua del pacient. Així ho revelen els resultats preliminar de l’estudi ULAS (Usos Lingüístics en l’Assistència Sanitària) que ha portat a terme la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT) i la Fundació Dr. Antoni Esteve, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb altres institucions col·laboradores.

L’estudi també revela que els professionals més joves són els que utilitzen més el castellà tant parlat com en els documents mèdics, però alhora són els que demanen més poder aprendre llengua catalana. Cal tenir present que el 23,4% del professionals joves són, procedents de fora de Catalunya. L’estudi ULAS, basat en una enquesta feta per Internet, avalua els usos lingüístics de 1.838 professionals sanitaris de 67 hospitals i 501 CAPs públics distribuïts pel territori català. El treball de camp va començar el gener de 2020 i a conseqüència de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 es va aturar a finals de març. A finals d’aquest any està previst tancar l’estudi quan s’assoleixin les 3.000 enquestes, que completaran la informació amb dades procedents dels grans hospitals de Barcelona.

Els resultats preliminars d’aquesta recerca es van donar a conèixer el 15 de maig de 2021 de forma telemàtica a les 39es Jornades Sanitàries del Vallès (Filial del Vallès Occidental, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears), de la mà del Dr. Oriol Ramis en representació de la SocDEMCAT. Posteriorment, el 25 de gener de 2022, Anna Torrijos, de la Direcció General de Política Lingüística, els va presentar a les V Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana, organitzades per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans.

Els més joves, sobretot metges i metgesses (en contrast amb el personal d’infermeria i d’altres) i els qui treballen en hospitals (en comparació amb els que treballen als CAPs) com també els nascuts fora de Catalunya són els professionals de la sanitat que utilitzen més el castellà com a llengua de salutació. Així mateix, els joves i els qui treballen en hospitals són els qui més s’adeqüen a la llengua del pacient. A les reunions de treball, els enquestats declaren usar-hi més el català ja sigui únicament o majoritàriament (83%) , els més joves l’usen un 68%.

Pel que fa al català escrit, el 70% dels professionals enquestats escriu en català tant la història clínica (n=1.283) com els informes i altres documents (n=1.294). El 58% dels joves escriu en català en la història clínica i el 69% dels joves nascuts a Catalunya ho fan. També els metges i metgesses i els qui treballen en hospitals usen menys el català tant en la història clínica com en d’altres documents i en els correus electrònics de feina.

El 76% dels sanitaris assistencials considera que disposa de suficients eines de suport per parlar i escriure en català, tot i que també reclama més formació: el 49% en català general i el 43% en català mèdic. La distribució per edats indica que els joves demanen més català general, mentre que els més grans, català mèdic.

Totes aquestes dades procedeixen dels resultats provisionals de l’estudi ULAS. Quan es completi, es portarà a terme una anàlisi qualitativa que intentarà interpretar les raons de les conductes lingüístiques i la seva evolució en l’àmbit sanitari. L’estudi té com a finalitat plantejar iniciatives de millora per implicar a més institucions que vulguin oferir més eines, recursos i formació en català per als professionals sanitaris.