Tot i que la salut pública ha experimentat durant els últims 30 anys a Espanya un gran desenvolupament com a disciplina professional amb la creació de societats científiques i el desenvolupament d’espais de formació i debat, no existeix un teixit organitzatiu des del qual consensuar continguts i experiències docents que enriqueixin el procés formatiu dels futurs professionals de la salut pública.

La creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior suposa a la vegada una oportunitat i una necessitat de consensuar estratègies a les universitats espanyoles, tal i com es va poder constatar als tallers que es van dur a terme el 2010 i el 2012 a l’Escola de Salut Pública de Menorca. D’allà sorgeix aquest Fòrum de Professorat de Salut Pública, que neix amb l’objectiu de crear un espai de participació, discussió, generació de coneixement i propostes col·lectives de cara a millorar la docència i la base formativa dels futurs professionals que puguin contribuir a la salut pública.

Una vintena de professors que imparteixen salut pública en múltiples graus es van reunir el passat 25 de març de 2013 a la Universitat d’Alacant amb la col·laboració de la Fundació Dr. Antoni Esteve per establir les bases del Fòrum, que contempla els objectius següents:

– Consensuar els continguts bàsics comuns en salut  pública en els graus, tenint en compte els interessos de l’alumnat.
– Compartir materials i metodologia docents dels programes formatius en salut pública de les diferents titulacions de grau.
– Millorar les competències docents del professorat de salut pública.
– Fomentar la investigació en salut pública des de diferents disciplines (aprofitant els treballs de fi de grau).
– Investigar sobre l’efectivitat de la docència de salut pública als graus universitaris.