La Fundació Dr. Antoni Esteve va estar present en la I Jornada sobre Formació en I+D de Medicaments a Espanya per a presentar la seva oferta formativa, basada en seminaris com els de iniciació al funcionaments dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica o els estrenats recentment sobre com realitzar presentacions orals en biomedicina.

La reunió es va celebrar el 6 de juny de 2006 passat i la va organitzar el Comitè d’Educació i Formació de la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores. Aquesta plataforma va néixer a l’empara de la seva homònima europea i l’objectiu d’ambdues és fomentar l’I+D de medicaments a Europa, en clara inferioritat respecte a la nord-americana o la japonesa.

Les activitats d’educació i formació semblen ser un dels àmbits prioritaris per emprendre aquest repte. Per aquest motiu, bona part de la reunió es va centrar en identificar les iniciatives espanyoles que existeixen sobre aquesta matèria. En aquest sentit, l’experiència de la Fundació en formació contínua constituïa un exemple idoni d’iniciatives fora de l’àmbit estrictament universitari.