ActivitatsTaules rodones

Els estudis de biaix de gènere i el paradigma de la medicina basada en l’evidència comparteixen la hipòtesi de que existeixen imprecisions empíriques a la pràctica mèdica. Falta informació sobre la variabilitat de la pràctica en funció del sexe. Molts estudis biomèdics, com els assaigs clínics, han fet servir els homes com a prototips poblacionals i han inferit els resultats a les dones. Aquesta tendència parteix de la presumpció errònia d’igualtat entre ambdós sexes i és un biaix de gènere en la recerca que es transmet a la docència universitària i amb posterioritat a la pràctica professional, amb conseqüències en els retards i errors diagnòstics i terapèutics, és a dir, en la salut, qualitat de vida i benestar de les persones a títol individual, i en la salut pública.

La Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar la Taula Rodona Perspectiva de gènere en medicina, una reunió a porta tancada que coordinà María Teresa Ruiz Cantero, del departament de medicina preventiva i salut pública de la Universitat d’Alacant. A la jornada, que va tenir lloc el 16 de març de 2018 a Barcelona, deu expertes i experts abordaren patologies associades a diferents especialitats clíniques amb l’objectiu d’aportar informació de la mesura en què el patró fisiopatològic, clínic i terapèutic de les malalties en un sexe resulta dominant, dificultant l’atenció clínica dels subjectes de l’altre sexe.

Les diferències segons el sexe en la prevalença de múltiples malalties indueixen a un infradiagnòstic en el sexe que les pateix de manera menys freqüent. Succeeix tant en els homes quan és una malaltia més prevalent en dones, com és el cas de la osteoporosi o els càlculs biliars, com en les dones quan la malaltia històricament s’ha assignat com a més freqüent en homes, com succeeix amb l’infart de miocardi o les espondiloartropaties.

La Taula Rodona Perspectiva de gènere en medicina va comptar amb el programa següent i amb la participació de dotze professionals convidats que aportaren els seus diferents punts de vista a la discussió:

1. Perspectiva de gènere i drets humans a les malalties infeccioses
María Teresa Ruiz Cantero
Universitat d’Alacant. CIBER Epidemiologia i Salut Pública

2. Desigualtat de gènere en medicina. Malalties respiratòries
Tamara Alonso
Servei de Neumologia, Hospital Univ. La Princesa, Madrid

3. La nefrologia des d’una perspectiva de gènere
Mª Dolores Arenas
Servei de Nefrologia, Hospital Vithas, Alacant

4. Existeix desigualtat de gènere en la hipercolesterolèmia familiar? La visió des del maneig de dades
Alberto Zamora
Unitat de Risc Vascular, Hospital de Blanes, Girona

5. La perspectiva de gènere i drets en l’estudi de les malalties cardiovasculars
Lucero A. Juárez-Herrera y Cairo
Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad del Valle, Mèxic

6. Reumatologia i gènere
Eliseo Pascual
Reumatologia, Hospital Vithas, Alacant

7. Diferències de gènere a l’infart cerebral
Joan Montaner
Servei de Neurologia, Hospital Macarena, Sevilla

8. Estigma i salut mental en les persones majors de 65 anys des de la perspectiva de gènere
Berta Ausín
Fac. Psicologia, Universidad Complutense de Madrid

9. La pràctica de la pediatria en clau de diversitat
Raúl Mercer
Programa de Ciencias Sociales y Salud de FLACSO, Buenos Aires, Argentina

10. Ginecologia i obstetricia: influeix el gènere?
Ana Belén Espejo
Obstetricia i Ginecologia, Andalusia

Totes les ponències i discussions que es van generar durant aquesta jornada formaran part d’una nova Monografia Dr. Antoni Esteve.