El workshop va tenir lloc a Sitges (Barcelona) els dies 11 i 12 de maig de 1998. Va estar coorganitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve i la Sociedad Española de Epidemiología. Robert H. Fletcher i Suzanne W. Fletcher de Boston (co-directors del Journal of General Internal Medicine i exdirectors d’Annals of Internal Medicine) van estar els professors del seminari. Sobretot va estar dirigit a professionals sanitaris amb certa experiència com a revisors de manuscrits per la seva publicació en revistes internacionals.