Els aspectes biològics de les síndromes depressives és el tema escollit per a la quarta taula rodona organitzada per la Fundació Dr. Antoni Esteve el 4 de febrer de 1987 i que va moderar Jesús García Sevilla, del Departament de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat del País Basc. Un total d’onze investigadors van presentar les seves ponències amb temes com el diagnòstic i classificació dels trastorns afectius o els mecanismes d’acció dels fàrmacs antidepressius i investigacions com els estudis poligràfics del somni a la depressió o la prova d’estimulació amb TRH a la depressió. Tots ells es troben a la Monografia Dr. Antoni Esteve número 5.