La Fundació Dr. Antoni Esteve va tornar a col•laborar amb la Universitat Pompeu Fabra amb la segona edició d’aquesta assignatura de lliure elecció l’objectiu de la qual és ensenyar com comunicar els resultats científics des del punt de vista oral i escrit. El curs es va dur a terme del 16 al 19 de setembre i del 22 al 26 de setembre a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i té una equivalència de 4 crèdits.

En la seva vessant doble, oral i escrita, radica precisament la originalitat d’aquesta posta lectiva inèdita a l’àmbit universitari espanyolDe l’escriptori a la tarima: redacció i presentació oral en biomedicina ofereix, per una banda, les tècniques i habilitats bàsiques per a escriure i publicar articles científics en català i castellà.

Per l’altra, revisa i posa en pràctica les bases per a una bona presentació oral destinada a auditoris científics, tractant tant els aspectes estrictament científics del contingut com els formals referents a l’expressió verbal, la regulació de la veu o el llenguatge corporal, entre d’altres. Facetes, ambdues, que resulten indispensables en la vida quotidiana de tot científic però que, tanmateix, no es troben dins l’oferta formativa de les carreres universitàries.

Coordinada per Fèlix Bosch i Josep-Eladi Baños, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i per Laia Rosich, de la Fundació Dr. Antoni Esteve, l’assignatura compta amb una desena d’experts propers a l’àmbit de la redacció científica i de la comunicació oral. Des de revisors o redactors científics fins a professionals del teatre, entre d’altres, s’encarreguen de compaginar la teoria amb els exercicis pràctics.

La participació, en forma de discussions, redaccions i exposicions individuals, és precisament un dels eixos fonamentals sobre els quals se sustenta l’assignatura, que compta amb el programa general següent:

Redacció científica

– L’estil i formats d’escriptura científica
– L’informe-resum i el pòster
– L’article original: estructura i continguts
– L’article de revisió: estructura i continguts
– Principis ètics de la publicació
– Preparació formal del manuscrit
– Els errors del llenguatge biosanitari
– El procés editorial

Presentacions orals

– Les claus de l’expressió corporal
– Com planificar i decidir l’estratègia d’una presentació oral
– Com construir i executar una presentació
– Exercicis pràctics sobre tècniques de comunicació
– Exercicis pràctics d’execució de presentacions