El curs De l’escriptori a la tarima: redacció i presentació oral en biomedicinava traslladar la seva tercera edició a Menorca. De nou, es va plantejar el contingut amb un doble objectiu. Per una banda, en el curs es donen a conèixer les tècniques i habilitats bàsiques per a escriure i publicar articles científics en el camp de la biomedicina, a més d’altres temes propers al món editorial. Per l’altra, es revisen i practiquen les bases que sustenten la presentació oral, tractant tant els aspectes purament científics del contingut com els formals referents a l’expressió verbal, la regulació de la veu i el llenguatge corporal, entre d’altres.

El curs va tenir lloc a la seu de la Universitat de les Illes Balears a Menorca els dies 10, 14, 15 i 16 de setembre de 2009, i els alumnes de la universitat que ho van sol•licitar van poder convalidar-lo amb crèdits de lliure elecció. De l’escriptori a la tarima: redacció i presentació oral en biomedicina compta amb el temari següent:

– Introducció a la comunicació i la divulgació científiques. Aspectes generals, aspectes històrics, aspectes ètics (10 de setembre, de 9.30 a 13.30 hores)
Gemma Revuelta, Observatori de la Comunicació Científica, Barcelona
Fèlix Bsoch, Fundació Dr. Antoni Esteve, Barcelona

– Exemples de redacció científica: el pòster o cartell científic, l’informe o resum tècnic (10 de setembre, de 15 a 19 hores)
Elena Guardiola, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Fèlix Bosch, Fundació Dr. Antoni Esteve, Barcelona

– Preparació i submissió del manuscrit. El procés editorial (14 de setembre, de 9.30 a 13.30 hores)
Ana María García, Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, Valencia
Esteve Fernández, Gaceta Sanitaria, Barcelona

– L’article original i l’article de revisió (14 de setembre, de 15 a 19 hores)
Ana María García i Esteve Fernández

– Planificació i estratègia d’una presentació oral (15 de setembre, de 9.30 a 13.30 hores)
Elena Muñoz, Universitat de les Illes Balears, Menorca

– Construcció d’una presentació oral. Aspectes pràctics (15 de setembre, de 15 a 19 hores)
Maribel Martín, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

– Claus de l’expressió corporal. Les tècniques de comunicació (16 de setembre, de 9.30 a 13.30 hores)
Roger Coma, actor, Barcelona
Álex Mañas, director de teatre, guionista i actor, Barcelona

– Execució i avaluació de les presentacions orals (16 de setembre, de 15 a 19 hores)
Aina Clotet, Álex Mañas, Elena Muñoz i Maribel Martín