Els emprenedors científics són aquells individus que actuen com a enllaços entre els àmbits de la ciència, la política o l’economia generant sistemes tecnocientífics i en moltes ocasions definint polítiques científiques i línies de recerca.

Aquest workshop internacional el van organitzar el Grup d’Història de la Ciència de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Unitat de Polítiques Comparades delCSIC i el prestigiós Max Planck Institute de Berlín, amb la col•laboració de laFundació Dr. Antoni Esteve.

Who is making science? Scientists as makers of science policy va tenir lloc del 15 al 17 de novembre de 2007 a la UPF i va comptar amb els participants següents:

– Helmut Trischler (Deutsches Museum, Munich)
– Michael J. Neufeld (Smithsonian Institution, Washington)
– Allan A. Needell (Smithsonian Institution, Washington)
– Michael Eckert (Deutsches Museum, Munich)
– Cathryn Carson (University of California, Berkeley)
– Antoni Malet (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
– Albert Presas i Puig (Max Planck Institut, Berlin / UPF)
– Dieter Hoffmann (Max Planck Institut, Berlin)
– Leoncio López-Ocón (CSIC, Madrid)
– Leonardo Gariboldi (Università Milano)
– Bernd-A. Rusinek (Universität Düsseldorf)
– Karl Hall (Central European University, Budapest)
– Gerd Graßhoff (Universität Bern)
– Daniele Cozzoli (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
– Mauro Capocci (Università di Roma La Sapienza)
– Jordi Camí (Universitat Pompeu Fabra, PRBB, Barcelona)