Developing skills in scientific writing – Pròxima edició: Girona, 21 i 22 d’abril de 2020

Els professionals biomèdics necessiten plasmar els resultats de les seves investigacions de forma efectiva mitjançant articles científics. Tanmateix, molts d’ells reben una escassa formació en redacció científica, situació que s’agreuja quan no s’utilitza la llengua materna, complicant encara més la tasca d’assegurar que el text estigui ben organitzat i sigui coherent i comprensible. Mentre que… 2020

G protein‐coupled receptor signaling complexes: functional and pharmacological perspectives

Els receptors receptors acoblats a proteïnes G (GPCR) constitueixen una gran superfamília de proteïnes que responen a una gran varietat d’estímuls extracel·lulars que van des de fotons i petites molècules fins a pèptids i proteïnes, com hormones, neurotransmissors i agents paracrins que activen les vies de transducció de senyals i, finalment, donen origen a les… 2020

Com divulgar el teu projecte científic en un vídeo de 60″ – Pròxima edició: Còrdova, 13 i 14 de maig de 2020

El format audiovisual cada cop té més importància tant en l’obtenció de recursos per a la recerca com en la divulgació científica, sobretot si arriba al públic objectiu d’una forma atractiva, contemporània i entenedora. Aquest nou curs de la Fundació Dr. Antoni Esteve pretén establir les bases sobre com comunicar projectes científics mitjançant la gravació… 2020

El científic davant els mitjans de comunicació – Pròximament, a Barcelona

Existeixen 5,5 milions de persones que compren específicament revistes de divulgació científica i aquesta xifra augmenta fins als 7,5 milions si s’inclouen aquelles que es consulten a través d’internet. Segons l’Eurobaròmetre (l’organisme de la Unió Europea que monitoritza l’evolució de l’opinió dels ciutadans europeus), més del 70% de la població està interessada en la ciència… 2020

Curs UOC Writing for the Biomedical Sciences

La Fundació Dr. Antoni Esteve i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han posat en marxa Writing for the biomedical sciences, un nou curs online que es dirigeix a tots aquells que desitgen millorar les seves competències en redacció científica en anglès. Aquest curs, que va començar l’11 de març de 2020 i amb una… 2020

10a edició – Màlaga, 21 i 22 de gener de 2020

L’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP o PBL: Problem Based Learning) és una metodologia d’aprenentatge coherent amb les directrius de la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior i el plantejament de la Declaració de Bolonya, que requereixen que el procés d’ensenyament-aprenentatge faciliti el desenvolupament de competències per a que l’estudiant sigui autònom a l’hora de gestionar el… 2020