Optimal dose identification

El novè simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve, Optimal dose identification, va tenir lloc a Lloret de Mar del 4 al 7 d’octubre de 2000. Va estar moderat pel Dr. Alasdair Breckenridge, del Departament de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat de Liverpool i va reunir altres científics de l’àmbit internacional per…

2000

Ensayos clínicos en intervenciones no farmacológicas

El 24 de maig de 2000, la Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar la taula rodona Ensayos clínicos en intervenciones no farmacológicas a Bellaterra. Una taula rodona que donaria lloc a la publicació posterior de la monografia Dr. Antonio Esteve número 30. La trobada la va moderar Xavier Bonfill, del Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut…

2000

Nous mecanismes de regulació i senyalització intracel·lulars

La Fundació Dr. Antoni Esteve, juntament amb la Societat Catalana de Farmacologia, van inaugurar el curs 1999-2000 d’aquesta última amb la conferència Nuevos mecanismos de regulación y señalización intracelulares. La ponència va ser a càrrec del professor Federico Mayor, Jr., del Departament de Biologia Molecular i Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) de Madrid.…

1999

6è Premi: Choline kinase inhibitors as novel approach for antiproliferative drug design

El sisè premi d’investigació que la Fundació Dr. Antoni Esteve concedeix al millor treball d’investigació farmacològica es va concedir a Juan Carlos Lacal i el seu equip de col•laboradors per la publicació, el 1997, de l’estudi Choline Kinase inhibitors as a novel approach for antiproliferative drug design, a la revistaOncogene. L’aportació d’aquests científics de l’Institut d’Investigacions…

1999

Modelos experimentales de patologia infecciosa

Els models experimentals en patologies infeccioses com l’endocarditis o la pneumònia són algunes de les aportacions a aquesta taula rodona que es va celebrar el 12 de maig de 1999 a Barcelona i que va coordinar el Dr. Josep Maria Miró, del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona. Tot allò que…

1999

Educación sanitaria: información al paciente sobre los medicamentos

Com facilitar al màxim la informació sobre el medicament que consumeix el pacient i com millorar la comprensió de la seva posologia, efectes secundaris, etcètera, va ser l’objectiu principal d’aquesta taula rodona celebrada l’any 1999 sobre educació sanitària. Per tal de dur-ho a terme, diversos professionals involucrats en la dispensació i prescripció de medicaments van…

1999

Models experimentals en farmacosexologia

La Fundació Dr. Antoni Esteve i la Societat Catalana de Farmacologia van convocar la conferència Modelos experimentales en Farmacosexología, realitzada pel professor Manuel Mas, del Departament de Fisiologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de La Laguna de Tenerife. La ponència va tenir lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears…

1998

Variability in human drug response

El vuitè simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve, Variability in human drug response, va tenir lloc a Sitges del 7 al 10 d’octubre de 1998. S’hi van tractar aspectes relacionats amb la variabilitat en la resposta als fàrmacs. Un fet, el de que cada pacient sigui diferent davant un determinat tractament, que…

1998