Pharmacogenomics: Advances and Challenges

La farmacogenòmica és una disciplina que estudia les bases moleculars i genètiques de les malalties per desenvolupar noves vies de tractament. Més àmpliament, s'abasteix com els gens afecten la resposta d'una persona als medicaments. La Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar el seu novè Esteve Foundation Discussion Group reunint els passats 23 i 24 de… 2019

Meet the expert: Gordon Guyatt

Amb més de 1.200 articles científics publicats a revistes com The New England Journal of Medicine, The Lancet o JAMA, Gordon Guyatt ja compta amb un lloc destacat a la història de la medicina. Però si per quelcom és conegut aquest professor del departament d’epidemiologia clínica i bioestadística de la Universitat McMaster de Canadà és… 2018

Meet the expert: Patangi K. Rangachari

La seva carrera científica se centra en l’efecte dels mediadors de la inflamació en el transport de ions, però si per alguna cosa és conegut mundialment Patangi K. Rangachari, professor emèrit de la Universitat McMaster de Canadà, és per les seves aportacions en l’àmbit de l’ensenyament universitari. La Fundació Dr. Antoni Esteve va inaugurar una… 2017

Meet the expert

Els Meet the expert permeten el contacte d’experts espanyols en una determinada disciplina amb una figura internacional de reconegut prestigi en el seu camp. La reunió a porta tancada es complementa amb una conferència oberta al públic.

Workshops

  Els Workshops internacionals són aquells seminaris de formació organitzats des de la Fundació Dr. Antoni Esteve amb una orientació internacional, un número reduït de participants i amb docents estrangers.  

Simposis

Els simposis internacionals volen promoure el contacte entre científics mitjançant la discussió d’un tema amb un important contingut multidisciplinar. Són reunions a les quals s’hi accedeix exclusivament per invitació, amb un número molt limitat de participants (un màxim de 30) i amb elements que faciliten la discussió. Tenen una duració de tres dies i un número de…

New perspectives on D-Amino Acids

Les proteïnes són les macromolècules biològiques cel•lulars més abundants i es caracteritzen estructuralment per estar formades a partir d’un grup de 20 molècules precursores, conegudes com els aminoàcids. L’agrupació i combinació d’aquests aminoàcids permet formar pèptids, oligopèptids i polipèptids fins a constituir estructures majors, que són pròpiament les proteïnes. Si bé fins ara s’acceptava que… 2014

Receptor heteromers: pharmacological properties and therapeutic applications

Els heteròmers de receptors constitueixen una nova àrea d’investigació que està transformant la nostra manera de pensar sobre la bioquímica, la biologia cel•lular i la farmacologia. La idea de que els receptors de les mateixes i diferents famílies de gens es puguin combinar entre sí per generar dímers i entitats probablement d’ordre superior es comença… 2013