New perspectives on D-Amino Acids

Les proteïnes són les macromolècules biològiques cel•lulars més abundants i es caracteritzen estructuralment per estar formades a partir d’un grup de 20 molècules precursores, conegudes com els aminoàcids. L’agrupació i combinació d’aquests aminoàcids permet formar pèptids, oligopèptids i polipèptids fins a constituir estructures majors, que són pròpiament les proteïnes. Si bé fins ara s’acceptava que… 2014

Receptor heteromers: pharmacological properties and therapeutic applications

Els heteròmers de receptors constitueixen una nova àrea d’investigació que està transformant la nostra manera de pensar sobre la bioquímica, la biologia cel•lular i la farmacologia. La idea de que els receptors de les mateixes i diferents famílies de gens es puguin combinar entre sí per generar dímers i entitats probablement d’ordre superior es comença… 2013

Editorial Research

La investigació des de les mateixes revistes científiques suposa un element imprescindible per garantir el coneixement. Aspectes com el peer review, el conflicte d’interessos o les males pràctiques han de ser analitzats des de les mateixes publicacions per tal d’aconseguir una major transparència i qualitat dels resultats. Tanmateix, tot i l’interès que suposen per a la… 2012

Remyelination. From biology to therapy

La pèrdua de la mielina degut a malalties com l’esclerosi múltiple ocasiona trastorns greus del sistema nerviós, ja que els impulsos elèctrics no es condueixen amb la velocitat suficient o es detenen enmig dels axons. És el que s’entén com a desmielinització. Tanmateix, en ocasions aquest procés pot venir acompanyat d’una resposta regenerativa espontània mitjançant… 2011

How to erase aversive and pain memories

Després de la implantació d’una pròtesi de genoll, alguns pacients amb artrosi segueixen experimentant dolor després de la intervenció. En alguns casos es deu a l’anomenada memòria del dolor, que segueix enviant senyals al cervell encara que l’articulació s’hagi extirpat. Diferents experts mundials en la matèria es van citar el 12 i 13 de maig… 2011

The genetics of drug addiction

En un procés addictiu intervenen tant l’ambient social en el qual s’integra la persona com els factors de vulnerabilitat individual, en què hi participen la personalitat i també el component genètic. Els avenços en investigació han permès identificar gens i vies implicats en el procés de l’addicció, donant lloc a la descripció de mecanismes moleculars… 2009

Migraine headache: Current knowledge and future therapies

La migranya continua sent una de les grans incerteses científiques. Se sap que la precedeixen una sèrie de símptomes premonitoris, com l’aura o alteració de la vista en alguns casos, que provoca nàusees i un dolor unilateral, amb intensa cefalea, i que la solen acompanyar alteracions sensorials com la fotofòbia o la fonofòbia. Tanmateix, el seu tractament… 2009

Conflict of interest in science communication: More than a financial issue

Més enllà del finançament, els conflictes d’interès en la comunicació científica poden sorgir en situacions més quotidianes, per exemple, quan l’autor d’un manuscrit suggereix un amic per a una revisió o quan el director d’una revista té una predilecció especial pels articles dels seus col•legues. Virginia Barbour és editora en cap de PLoS Medicine, la… 2009