Molecular biology and pharmacology of tissue repair

Nombrosos teixits i òrgans humans tenen la capacitat de reparar-se o regenerar-se per si mateixos. Aquest és el cas de la pell, per exemple. En canvi, altres teixits, com l’ossi, tenen una escassa o, tal com succeeix amb el teixit nerviós, una nul•la capacitat de regeneració. És aleshores quan la medicina reparadora adopta un paper…

2007

Drug transport(ers) and the diseased brain

La barrera hemato-encefàlica (BHE) és un dispositiu selectiu que actua de filtre entre la sang circulant i els teixits cerebrals i que impedeix la penetració al cervell de substàncies nocives. Però, el que per una banda resulta beneficiós, ja que evita l’entrada de substàncies perjudicials, es converteix en un obstacle per a l’eficàcia de determinats…

2005

Inverse agonism

Aquest desè volum de la Fundació Dr. Antoni Esteve recull les dades existents, les noves troballes i les perspectives de futur al voltant de l’agonisme invers. Els seus continguts sorgeixen del simposi celebrat el 2002 a S’Agaró (Girona) i que va moderar Adriaan Ijzerman, del Leiden/Ámsterdam Center for Drug Research. Es van presentar 23 ponències, una…

2003

Optimal dose identification

Aquesta publicació és el resultat del simposi internacional que la Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar del 4 al 7 d’octubre de 2000 a Lloret de Mar sobre identificació de dosis. El llibre recull les ponències dels científics que hi van participar i està editat per Alasdair Breckenridge, del Departament de Farmacologia i Terapèutica de…

2001

Variability in human drug response

El fet que cada pacient sigui diferent davant d’un tractament suposa un obstacle però al mateix temps un repte per a la farmacologia. Durant el vuitè simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve es van tractar diferents aspectes relacionats amb la diversitat de respostes als fàrmacs. Geoffrey T. Tucker, del Departament de Farmacologia…

1999

The clinical pharmacology of sport and exercise

Els controls anti-dopatge que es realitzen a les grans competicions i la seva repercussió mediàtica han provocat que durant els últims anys es parli molt del mal ús que se’n fa dels fàrmacs a l’esport. Tanmateix, no es discuteix tant del veritable efecte dels medicaments en el rendiment físic ni si realment existeixen evidències sobre…

1997

The pharmacology of sexual function and dysfunction

Com pot contribuir la farmacologia a la millora clínica d’alguns dels problemes sexuals que existeixen? Per altra banda, quines són les repercussions sobre la funció sexual que comporta l’ús de fàrmacs per al tractament d’un altre tipus de malalties? Professionals de l’àmbit de la investigació de la farmacologia sexual es van citar en un simposi…

1995

The pharmacology of cell differentiation

Aquest Esteve Foundation Symposia número 5 sorgeix com a resultat del simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve l’octubre de 1992 sobre la farmacologia de la diferenciació cel•lular. R.A. Rifkind, de l’Sloan-Kettering Institute de Nova York n’és l’editor. En aquesta reunió de treball es va fer una exploració dels mecanismes generals i específics implicats en els…

1993

The clinical pharmacology of biotechnology products

Marcus M. Reidenberg, del Departament de Farmacologia i Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat Cornell a Nova York, és l’editor d’aquest volum número 4 de la sèrie Esteve Foundation Symposia. Les noves tècniques de biologia molecular i cel•lular presenten diverses oportunitats per al desenvolupament de nous agents per al diagnòstic, el tractament…

1991

Dose-response relationships in clinical pharmacology

El tercer simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve va donar peu a aquesta nova publicació de la sèrie Esteve Foundation Symposia centrada en l’estudi de la relació dosi-resposta en farmacologia clínica. Els professors Lasagna, Erill i Naranjo es van encarregar de l’edició del llibre que recull les diferents ponències i les respectives…

1989