La redacción médica como profesión

La figura del redactor mèdic és bastant desconeguda. Tot i que es tracta d’una professió creixent en sectors com el farmacèutic, el de la comunicació en l’àrea de salut o l’editorial, fins i tot dintre d’aquests àmbits es desconeixen les funcions principals o el tipus de documents que es beneficien d’aquesta feina altament especialitzada. Aquest Quadern de…

2009

El enfermo como sujeto activo en la terapéutica

El respecte a la llibertat de la persona i als drets del malalt han anat adquirint amb el temps un pes més gran en l’àmbit sanitari, on la implantació del consentiment informat ha suposat un dels avenços més rellevants. Tanmateix, tots els esforços per a dotar de més garanties als pacients es troben amb una…

2009

Redacció científica en biomedicina: el que cal saber-ne

Publish or perish. Aquesta és la màxima que obliga els científics a publicar els resultats de les seves investigacions si volen obtenir a canvi una rellevància en el seu àmbit de treball. De fet, sol dir-se que una investigació no finalitza fins que es plasma en paper. Tanmateix, i tot i la importància que adquireix…

Cómo elaborar folletos de salud destinados a los pacientes

Els fullets de salut són un dels mitjans més utilitzats per a l’educació sanitària de pacients, familiars, persones que vetllen malalts i ciutadans en general. Nombroses institucions de salut pública, empreses farmacèutiques, associacions de pacients i col•legis de metges, entre d’altres, s’esforcen en transmetre als ciutadans informacions de caràcter mèdic amb diferents propòsits. Tot i això, crida…

2008

Doce mujeres en la biomedicina del siglo XX

Aquesta nova publicació de la Fundació Dr. Antoni Esteve recopila les aportacions científiques i la biografia de dotze investigadores de primer nivell, però no només recull la recerca per la qual han estat reconegudes en la història de la medicina –set d’elles van obtenir un Premi Nobel– sinó també els obstacles que es van anar trobant…

2007

Reflexiones sobre la formación en investigación y desarrollo de medicamentos

Tot i l’enorme potencial de la Unió Europea per a la innovació científica per la seva ciència d’excel•lència i la seva experiència educativa, en els últims anys ha disminuït el descobriment de nous fàrmacs al vell continent. Aquesta demora es podria atribuir, entre altres factors, a un cert dèficit de velocitat i capacitat de reacció davant…

2007

Redacción científica en biomedicina: lo que hay que saber

Publish or perish. Aquesta és la màxima que obliga els científics a publicar els resultats de les seves investigacions si volen obtenir a canvi una rellevància en el seu àmbit de treball. De fet, sol dir-se que una investigació no finalitza fins que es plasma en paper. Tanmateix, i tot i la importància que adquireix…

2007

Jornada sobre investigación en el ámbito clínico

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix hospital com “l’establiment on es proporciona assistència mèdica i sanitària completa, que generalment és també un centre de formació de personal sanitari”. En la mateixa definició del terme, per tant, apareix intrínsecament el que encara és una tònica habitual al nostre país: els centres assistencials col•loquen en un segon terme…

2006