Riscos reals i fantàstics

GONZALO CASINO / @gonzalocasino / gcasino@escepticemia.com / www.escepticemia.com Sobre la pervivència dels mites sobre les causes del càncer i les seves implicacions El relat social del càncer conté encara massa contes i decoracions de fantasia, massa metàfores i ficcions. Malgrat els rius de tinta i els diluvis d’informació científica que inunden des de fa dècades el judici de la gent,…

2018

A voltes amb allò saludable

GONZALO CASINO / @gonzalocasino / gcasino@escepticemia.com / www.escepticemia.com Sobre l’etiquetatge de salut en els aliments i el sentit i ús de les paraules Què és un aliment “saludable”? Quins productes mereixen portar aquesta etiqueta? Què significa exactament? El que en principi sembla fàcil de respondre, no ho és tant si es consideren les implicacions d’aquesta etiqueta i la seva utilitat…

2018

Fam per demà

Quan parlem de docència i d’investigació universitàries estem parlant del futur de la nostra societat Vera Sacristán | Article original Que els rectors de les tres principals universitats de Catalunya, habitualment molt prudents, hagin manifestat públicament el seu desacord amb l’actuació de la Generalitat resulta inquietant. Que sigui la segona vegada que ho fan en…

2018

Pas enrere en sanitat

És necessari l’accés a l’atenció sanitària de cobertura universal per a totes les persones Carme Borrell | Article original El 23 de març el Govern espanyol va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei catalana 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut, i per tant no…

2018

Pel camí de la síntesi

GONZALO CASINO / @gonzalocasino / gcasino@escepticemia.com / www.escepticemia.com Sobre els assoliments, les limitacions i la “crisi de la mitjana edat” del metanàlisis En el número del British Medical Journal del 5 de novembre de 1904, el professor de matemàtiques aplicades Karl Pearson va publicar un treball de síntesi sobre les estadístiques de vacunació enfront del tifus i de mortalitat per aquesta malaltia en diferents grups de…

2018

Cajal en Nueva York

Algunos de los científicos más creativos tienen vocación de artista, como Cajal, cuyos dibujos se exponen en Estados Unidos. Susana Martínez-Conde | Artículo original Una peculiar colección de flora y fauna despliega sus formas inverosímiles sobre las paredes de la Grey Art Gallery de Nueva York. Elegantes anémonas, enredadas en algas, ondulan sobre el lecho marino…

2018

Nous riscos per a la salut humana

Els accidents ambientals o laborals ens han permès establir relacions que abans eren desconegudes Carme Valls | Article original Les epidèmies infeccioses que delmaven massivament les poblacions des de l’edat mitjana, per la disseminació de bacteris i virus a través de la brutícia de les ciutats i de la falta de clavegueram, ja van alertar…

2018

Género y desarrollo urbano sostenible

Evaluar los planes urbanísticos con criterios de género es fundamental para desarrollar ciudades sostenibles Inés Sánchez de Madariaga | Artículo original Los días 20 a 23 de marzo se reúne en Granada el grupo de expertos global encargado de preparar el informe cuatrienal para el seguimiento de la Nueva Agenda Urbana (NAU), aprobada en la…

2018