Río López C. Developing skills in scientific writing, o cuando el buen científico es buen redactor y viceversa. Panace@. 2015; 16 (42):233-4.

Ressenya que realitza a la revista Panace@ Cristina Río López, traductora i intèrpret de Ferrol, sobre el Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve Developing skills in scientific writing, el manual amb el qual John Giba vol ajudar a millorar la redacció d’articles científics en anglès. “No voldria deixar de començar aquesta ressenya amb una…

2015

Méndez Santos MC. La transversalidad del periodismo: conocimientos básicos de epidemiología. Panace@. 2015; 16 (42):239-40.

Ressenya que realitza María del Carmen Méndez Santos, del Centro de Linguas de la Fundació Universidade de Vigo, a la revista Panace@ sobre el Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve Epidemiología para periodistas y comunicadores, que van coordinar Gonzalo Casino i Esteve Fernández arrel de la jornada celebrada el 2014 a Madrid. “Aquest llibre…

2015

Busqué M. Reseña del Cuaderno La traducción inglés-español del consentimiento informado, de Lorenzo Gallego Borghini. Panace@. 2015; 16 (42):241-2.

Ressenya que realitza a la revista Panace@ la intèrpret de conferències i traductora Maya Busqué sobre el Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve La traducción inglés-español del consentimiento informado en investigación clínica, en el qual Lorenzo Gallego Borghini ajuda a subsanar els errors més comuns en la traducció dels consentiments informats. “Se trata de…

2015

Forteza A, Gallego E, Baños JE, Bosch F. Análisis preliminar de la situación actual de las competencias en farmacología en los principales grados impartidos por universidades españolas. Informe interno. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2015.

Seria possible actualitzar i homogeneïtzar les competències en farmacologia dels principals graus que imparteixen aquesta assignatura a les universitats espanyoles? El grup de 30 professionals que es van reunir el 25 de novembre de 2015 passat a l’hotel Front Marítim de Barcelona va respondre afirmativament a aquesta pregunta i, per això, va considerar adequat posar…

2015

Bosch F, Forteza A, García-Martín L, Baños JE. Is it possible to review and update the core competences and course contents for pharmacology in university programmes throughout Spain? 36º Congreso Sociedad Española de Farmacología; 16-18 septiembre 2015; Valencia.

Un estudi que es va presentar durant el 36è Congrés de la Sociedad Española de Farmacología, que es va celebrar a València del 16 al 18 de setembre del 2015, va evidenciar la necessitat de revisar, actualitzar i homogeneïtzar les competències en farmacologia en aquells graus en els quals s’imparteix aquesta assignatura. Aquesta presentació oral,…

La traducción inglés-español del consentimiento informado en investigación clínica

És l’acte jurídic pel qual la persona accedeix voluntàriament a participar en una investigació clínica. El consentiment informat suposa l’aplicació del principi bioètic d’autonomia i constitueix a més un requisit legal. Però per a que el document sigui vàlid, el pacient ha d’haver rebut tota la informació rellevant de mans de l’investigador, des dels objectius…

2015

Alonso-Méndez J, Morales P, Bosch F. Análisis del tratamiento del brote del virus del Ébola a través de la prensa nacional e internacional. Comunicación póster del Trabajo Fin de Grado en Biología Humana. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2015.

Sense precedents. Així es podria resumir en dues paraules l’últim brot provocat pel virus de l’ebola. L’epidèmia, que es va iniciar el desembre del 2013, va ser la primera en aparèixer a l’Àfrica Occidental des de que es va descobrir el virus el 1976. També va ser la primera vegada que un brot del virus…

2015

Forteza A, Gallego E, García-Martín L, Baños JE, Bosch F. Situación actual de las competencias en farmacología en los principales grados impartidos por universidades españolas. 36º Congreso Sociedad Española de Farmacología; 16-18 septiembre 2015; Valencia.

Tot i l’establiment del Pla de Bolonya el 2010, la convergència dels plans d’estudi a les universitats espanyoles no ha estat del tot satisfactòria. Per aquest motiu, encara existeixen graus universitaris les assignatures dels quals no han estat suficientment definides en els corresponents plans d’estudi. Aquest treball pretén revisar quina és la situació actual de…

2015