Doce mujeres en la biomedicina del siglo XX

Aquesta nova publicació de la Fundació Dr. Antoni Esteve recopila les aportacions científiques i la biografia de dotze investigadores de primer nivell, però no només recull la recerca per la qual han estat reconegudes en la història de la medicina –set d’elles van obtenir un Premi Nobel– sinó també els obstacles que es van anar trobant…

2007

Morales P, Bosch F. Hechos históricos de las sulfamidas divulgados por la prensa: el caso de ‘The New York Times’. Medicina Clínica 2007; 128:660-664

es sulfamides, primers medicaments eficaços contra diverses malalties infeccioses, arribaren als anys 30 per a revolucionar el tractament d’aquest tipus d’afeccions, que fins al moment eren mortals en gran mesura. Fer un recorregut al voltant d’aquests fàrmacs a través de les informacions que es van publicar al llarg de la seva història és el contingut…

2007

La proyección social del medicamento

En una societat cada cop més autoconsumidora de fàrmacs com és la nostra, es fa imprescindible analitzar la relació entre aquestes substàncies i la població i les seves possibles conseqüències. La farmacologia social és la disciplina que analitza l’impacte que tenen els factors socials i culturals en l’ús i els efectes dels medicaments. Aquest és…

2007

Molecular biology and pharmacology of tissue repair

Nombrosos teixits i òrgans humans tenen la capacitat de reparar-se o regenerar-se per si mateixos. Aquest és el cas de la pell, per exemple. En canvi, altres teixits, com l’ossi, tenen una escassa o, tal com succeeix amb el teixit nerviós, una nul•la capacitat de regeneració. És aleshores quan la medicina reparadora adopta un paper…

2007

Reflexiones sobre la formación en investigación y desarrollo de medicamentos

Tot i l’enorme potencial de la Unió Europea per a la innovació científica per la seva ciència d’excel•lència i la seva experiència educativa, en els últims anys ha disminuït el descobriment de nous fàrmacs al vell continent. Aquesta demora es podria atribuir, entre altres factors, a un cert dèficit de velocitat i capacitat de reacció davant…

2007

Redacción científica en biomedicina: lo que hay que saber

Publish or perish. Aquesta és la màxima que obliga els científics a publicar els resultats de les seves investigacions si volen obtenir a canvi una rellevància en el seu àmbit de treball. De fet, sol dir-se que una investigació no finalitza fins que es plasma en paper. Tanmateix, i tot i la importància que adquireix…

2007

Jornada sobre investigación en el ámbito clínico

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix hospital com “l’establiment on es proporciona assistència mèdica i sanitària completa, que generalment és també un centre de formació de personal sanitari”. En la mateixa definició del terme, per tant, apareix intrínsecament el que encara és una tònica habitual al nostre país: els centres assistencials col•loquen en un segon terme…

2006