Jornada sobre investigación en el ámbito clínico

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix hospital com “l’establiment on es proporciona assistència mèdica i sanitària completa, que generalment és també un centre de formació de personal sanitari”. En la mateixa definició del terme, per tant, apareix intrínsecament el que encara és una tònica habitual al nostre país: els centres assistencials col•loquen en un segon terme…

2006

Jornada sobre periodismo biomédico

El periodisme biomèdic s’enfronta des de fa temps a una sèrie de canvis i reptes que, com a mínim, l’obliguen a replantejar-se els seus objectius i la seva raó de ser. La irrupció d’Internet, encara que soni a tòpic, ha fet trontollar els fonaments, no només d’aquesta especialitat periodística, sinó també del conjunt de mitjans…

2006

Entre la ciencia y el crimen: Mateu Orfila y la toxicología en el siglo XIX

Mateu Orfila (1787-1853) va ser més conegut, més enllà del món científic i acadèmic, per la seva intervenció com a perit en processos judicials de gran transcendència pública, com per exemple el de Madame Lafarge, acusada d’assassinar amb arsènic el seu marit. El motiu de la seva participació en aquests judicis no era cap altre…

2006

Aprendizaje y docencia. Traducción al español de una serie publicada en British Medical Journal

Una sèrie d’articles publicats a British Medical Journal sobre com ensenyar i com aprendre medicina. És el contingut de l’últim Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve que es va presentar el passat 30 de gener de 2007 al Palauet de Barcelona. L’acte el van presentar els Drs. Joan Rodés, director general de l’Hospital Clínic de Barcelona,…

2006

Bertomeu JR, Nieto A. Chemistry, Medicine, and Crime. Mateu J.B. Orfila (1787-1853) and his times. Science History Publications, Watson Publishing International 2006

Mateu Orfila (1787-1853) va ser més conegut, més enllà del món científic i acadèmic, per la seva intervenció com a perit en processos judicials de gran transcendència pública, com per exemple el de Madame Lafarge, acusada d’assassinar amb arsènic el seu marit. El motiu de la seva participació en aquests judicis no era cap altre…

2006

From clinical research to clinical pharmacology

Els articles que van jugar un paper rellevant en el desenvolupament de la Farmacologia Clínica és l’última proposta de la sèrie Pharmacotherapy Revisited. Aquesta col•lecció de la Fundació Dr. Antoni Esteve recopila en edició facsímil, tal com es va publicar en el seu moment, la literatura que al llarg dels anys va generar una determinada…

2006