De Boer, A. XI Esteve Foundation Symposium. Nuevas oportunidades en el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso central. Actualidad en Farmacología y Terapéutica 2005; 3:133-135

Resum de les conclusions a què va arribar l’onzè simposi internacional de la Fundació Dr. Antoni Esteve, Drug transport(ers) and the diseased brain, i publicat a la revista Actualidad en Farmacología y Terapéutica. Albert G. de Boer, de la Divisió de Farmacologia del Leiden-Amsterdam Center for Drug Research es va encarregar de moderar les diferents…

2005

Bosch F, Morales P. Necesidades formativas de los miembros de Comités Éticos de Investigación Clínica. ICB Digital 2005; 37:2-5

En aquest article, publicat a la revista electrònica ICB Digital, es recullen els resultats d’unes enquestes que es van realitzar als alumnes dels seminaris d’iniciació al funcionament dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica (CEIC), organitzats per la Fundació Dr. Antoni Esteve des de 2001. D’aquests cursos, amb un total de sis edicions en diferents punts de…

2005

La investigación en un entorno asistencial. Algunas reflexiones y ejemplos

Són molts els problemes i carències amb què es troben diàriament els professionals que dediquen temps i esforç a la investigació. Per això, convèncer a les noves generacions de metges per a que combinin la tasca assistencial amb la investigadora no sembla a priori una feina senzilla. Tanmateix, amb aquesta voluntat la Fundació Dr. Antoni…

2005

Drug transport(ers) and the diseased brain

La barrera hemato-encefàlica (BHE) és un dispositiu selectiu que actua de filtre entre la sang circulant i els teixits cerebrals i que impedeix la penetració al cervell de substàncies nocives. Però, el que per una banda resulta beneficiós, ja que evita l’entrada de substàncies perjudicials, es converteix en un obstacle per a l’eficàcia de determinats…

2005