Terapias no farmacológicas en atención primaria

Aquest libre de la sèrie “Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve” inclou algunes de les ponències presentades durant les VII Jornadas Científicas de la Red Española de Atención Primaria (REAP), celebrades a Càceres els dies 31 de maig i 1 de juny de 2002. Les jornades es van organitzar per a conèixer el fonament científic de certes…

2004

Debates sobre periodismo científico. A propósito de la secuenciación del genoma humano: interacción de ciencia y periodismo

Ciència i periodisme. Dues disciplines amb una repercussió molt àmplia en la societat que discorren paral•lelament amb interessos i objectius ben diferents. En el moment en què convergeixen, per necessitats informatives, en un mateix camí anomenat periodisme científic és quan es fa més evident la complicada relació entre les dues. És el moment en què…

2004

González R. (coord.). Documento sobre Mujeres y ciencia. 2004

Actualment, només el 12,8 % de catedràtics de les universitats espanyoles són dones, tot i que representen el 59 % del total de llicenciats universitaris; institucions com la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació o la Fundació Catalana per a la Recerca no tenen compten amb cap dona entre les seves files; a Espanya, no…

2004

Bosch F, Morales P, Lucena MI, Baños JE. Present and future of REC in Spain: the challenge of the training courses. Clin Exp Pharmacol Physiol 2004; 31:A81

L’experiència dels seminaris de iniciació al funcionament dels Comitès Ètics de Investigació Clínica, organitzats per la Fundació Dr. Antoni Esteve, va servir per extreure algunes conclusions sobre la situació actual i futura al nostre país d’aquests organismes. Arran d’uns qüestionaris d’opinió que es van realitzar als que hi van participar i dels continguts d’aquests cursos…

2004