Llista de comprovació per avaluar recerca biomèdica bàsica [Tríptic]. 2004

Aquesta llista de comprovació o checklist pretén ésser una eina senzilla i ràpida per facilitar la revisió de treballs de recerca biomèdica bàsica tant als revisors i editors, com als autors dels treballs i als lectors de revistes científiques.La Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar un seminari de formació i de consens per a professionals…

2004

Eponímia mèdica catalana

Es tracta del primer Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve, una nova sèrie de publicacions amb la idea de recollir diferents iniciatives en diferents formats i idiomes. El primer volum d’aquesta col•lecció recopila els articles publicats a la revista Annals de Medicina, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, sobre eponímia mèdica catalana.…

2004

Cancer pharmacodynamics and pharmacogenetics

La sèrie Pharmacotherapy revisited de la Fundació Dr. Antoni Esteve ha reunit en el seu cinquè volum els principals articles, en edició facsímil, que s’han publicat entre 1980 i 2000 sobre farmacodinàmica i farmacogenètica del càncer. Editat per William E. Evans i Mary V. Relling, del Departament de Ciències Farmacèutiques de l’Hospital St. Jude Children de Memphis, Estats Units, aquesta recopilació pretén incloure dins d’una mateixa publicació alguns dels avenços més importants que s’han realitzat en el camp de els investigacions contra el càncer i del tractament dels pacients.

2003

Bosch F. X Simposio Fundación Esteve: Situación actual y perspectivas del agonismo inverso. Actualidad en Farmacología y Terapéutica 2003; 1:125-126

Amb algunes de les consideracions que apareixen a continuació, el mes d’octubre passat Adriaan Ijzerman (Leiden/Amsterdam Center for Drug Research) començava, com a moderador, el desè Esteve Foundation Symposium que es va celebrar a S’Agaró (Girona). Durant tres dies i de forma intensiva, es van discutir les dades existents, les noves troballes i les perspectives…

2003

Bosch F., Guardiola E. Lista de comprobación (checklist) abreviada para la evaluación de artículos de investigación biomédica básica. Med Clin (Barc) 2003; 121:228-230

Aquest article pretén divulgar en llengua castellana els continguts del workshop internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve els dies 21 i 22 de gener de 2002 a Sitges, amb el títol Improving peer review – An interactive workshop for reviewers. El workshop va comptar amb dos experts en la matèria com són els…

2003