La investigación en un entorno asistencial. Algunas reflexiones y ejemplos

Són molts els problemes i carències amb què es troben diàriament els professionals que dediquen temps i esforç a la investigació. Per això, convèncer a les noves generacions de metges per a que combinin la tasca assistencial amb la investigadora no sembla a priori una feina senzilla. Tanmateix, amb aquesta voluntat la Fundació Dr. Antoni…

2005

Drug transport(ers) and the diseased brain

La barrera hemato-encefàlica (BHE) és un dispositiu selectiu que actua de filtre entre la sang circulant i els teixits cerebrals i que impedeix la penetració al cervell de substàncies nocives. Però, el que per una banda resulta beneficiós, ja que evita l’entrada de substàncies perjudicials, es converteix en un obstacle per a l’eficàcia de determinats…

2005

Terapias no farmacológicas en atención primaria

Aquest libre de la sèrie “Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve” inclou algunes de les ponències presentades durant les VII Jornadas Científicas de la Red Española de Atención Primaria (REAP), celebrades a Càceres els dies 31 de maig i 1 de juny de 2002. Les jornades es van organitzar per a conèixer el fonament científic de certes…

2004